De Tas

DTas | Artikelen voor Huis en Tuin

24 uur zorg: Wat houdt dit in?

24 uur zorg

De zorg is een mooie en belangrijke sector. Onder de zorg valt het verpleging, verzorging of begeleiding van mensen die het nodig hebben. Er bestaan verschillende vormen van zorg. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp of verpleging indien er bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden. Daarnaast bestaat ook 24 uur zorg. Dit wordt gedaan in uiterste gevallen. Maar wat houdt 24 uur zorg in en waarvoor is 24 uur zorg van belang?

24 uur zorg

24 uur zorg

24 uur zorg is niet zomaar voor iedereen van toepassing. 24 uur zorg houdt in dat een patiënt 24 uur per dag voorzien wordt van toezicht. Een toezichthouder of zorgverlener kan op elk ongeplande momenten opgeroepen worden voor hulp. Dit kan dus ook midden in de nacht zijn. 24 uur zorg kan zowel in het ziekenhuis of verpleging huis worden aangeboden als thuis. Hierbij is een vast zorgteam dat bestaat uit zorgverleners dat 24 uur per dag aanwezig kan zijn bij een patiënt thuis. Een patiënt kan hierbij in eigen omgeving verzorgd worden. 

Voor wie is 24 uur zorg relevant?

24 uur zorg wordt door een zorgverzekeraar voorzien. 24 uur zorg is in bepaalde situaties van belang. 24 uur zorg is onder anderen voor mensen die ernstige lichamelijke problemen hebben. Daarnaast als een patiënt lijdt aan alzheimer of dementie is het hebben van 24 uur zorg niet alleen in het belang van de patiënt maar ook van een eventuele partner. Ook voor kwetsbare ouderen of mensen met ernstige geestelijke beperkingen is het hebben van 24 uur zorg van belang.