De Tas

DTas | Artikelen voor Huis en Tuin

Duurzame gebouwen realiseren, hoe gaat dat in zijn werk? 

De behoefte aan duurzame gebouwen neemt verspreid over Europa (en in andere delen van de wereld) stelselmatig toe. Dat is onder meer het gevolg van de klimaatdoelstellingen die verschillende landen voor zichzelf hebben bepaald. Dat geldt ook voor ons eigen Nederland. Onze overheid heeft zichzelf bijvoorbeeld als doel gesteld om de gebouwde omgeving tegen het jaar 2050 volledig energieneutraal te hebben. Om dat te kunnen realiseren dienen er nog behoorlijke stappen te worden gezet. Het gebruik van duurzame of energiepositieve gebouwen zal daar ongetwijfeld een uitermate belangrijke rol in gaan spelen. Hoe? Dat laten we je graag ontdekken in dit blogartikel. 

Integraal ontwerpen  

Voor het ontwerpen van duurzame gebouwen geldt dat het van cruciaal belang kan zijn om gebruik te maken van een integraal ontwerp. Dit is een manier om tot het beste ontwerp van een gebouw te komen. Het resultaat is dat er niet alleen op een duurzame, maar ook op een onderhoudsvriendelijke en energiezuinige manier gebruik zal kunnen worden gemaakt van het gebouw in kwestie. Van cruciaal belang voor het kunnen realiseren van een dergelijk ontwerp is dat er sprake is van een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verschillende architecten evenals ontwikkelaars die betrokken zijn bij de verschillende fasen van het ontwerp evenals de bouw.  

Voor ontwikkelaars geldt dat ze het ontwerp op meerdere manieren kunnen verbeteren. Op deze manier kan worden voorkomen dat er sprake is van (aanzienlijke) faalkosten in een latere fase van het project. Faalkosten zijn kosten die ontstaan op het ogenblik dat er iets fout gaat in de bouw. Bij duurzame gebouwen is het zo dat ontwikkelaars niet alleen aandacht hebben voor de kwaliteit van de bouwmaterialen. Bovendien is het namelijk zo dat er eveneens nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de sociale, economische evenals milieuaspecten van het bouwen evenals het beheren van het gebouw in kwestie.  

Waar kan bij de bouw van duurzame gebouwen aan worden gedacht? 

Bij het realiseren van duurzame gebouwen kan er aandacht worden besteed aan verschillende factoren. In eerste instantie is er bijvoorbeeld het gebruik van sloopmateriaal voor de realisatie van een nieuwbouwproject. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hergebruiken van beton- evenals metselwerkgranulaat welke afkomstig is van oude funderingen evenals van muren. Daarnaast spreekt het voor zich dat ervoor de realisatie van een duurzaam gebouw eveneens gebruik wordt gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Hierbij kan er onder meer worden gedacht aan hout uit duurzaam beheerde bossen. 

Vandaag de dag is het zo dat er bij het bouwen van duurzame gebouwen eveneens wordt gekozen voor een industriële, flexibele evenals demontabele manier van bouwen. Op deze manier kan er immers voor worden gezorgd dat het pand in verschillende onderdelen te demonteren valt. Vervolgens kunnen deze bouwmaterialen TNO opnieuw worden gebruikt. Wie er bijvoorbeeld voor wenst te kiezen om een huis of kantoor uit te breiden heeft de mogelijkheid om de achtergevel te demonteren. Op deze manier kan het pand in kwestie worden uitgebreid met een nieuw dak evenals nieuwe muren. Dit in combinatie met het opnieuw gebruiken van de oorspronkelijke achtergevel.